An image

5. KOLOKVIUM 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH EXPERTOV KRAJÍN V4+


8. – 9. jún 2015, Bratislava, Slovenská republika
Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča
Zaradené medzi aktivity programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine
pre oblasť kultúry na obdobie 2014 – 2015

Organizátori

 
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Slovenská národná knižnica
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
 • Slovenská asociácia knižníc

Hlavná téma


Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020

 
 • PANEL 1
  Knižnice a národné stratégie pre oblasť rozvoja vedy, kultúry a školstva do roku 2020 
 • PANEL 2
  Postavenie a vnímanie knižníc a knižnično-informačného pracovníka v spoločnosti.
 • PANEL 3
  Pôsobenie, úlohy a vplyv profesijných knihovníckych združení v krajinách V4.

Obsahové zameranie

 
Problematika moderných informačných trendov a otázky ich vplyvu na budúcnosť knižníc
Nové služby knižníc vznikajúce expandovaním nových technológií
Cesty k dynamickému smerovaniu knižníc v zmysle národných stratégií rozvoja knižníc
Rola knižnično-informačného pracovníka a postavenie profesijných knihovníckych združení v krajinách V4+

Rokovací jazyk

 
slovenský jazyk, anglický jazyk

Informácie o predchádzajúcich kolokviách knižnično-informačných expertov krajín V4+

 

4. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+


Miesto konania: Maďarská národná Széchényiho knižnica (Maďarsko)
Termín konania: 25. – 26. november 2013
Hlavná téma: Sprístupnenie digitálneho obsahu: masová digitalizácia, povinný deponát v elektronickej forme, otázka autorského práva – skúsenosti národných knižníc
 

3. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+


Miesto konania: Národná knižnica Poľska (Poľská republika)
Termín konania: 13. – 14. október 2011
Hlavná téma: Workshop pre digitálne knižnice národných knižníc členských štátov Vyšehrádskej skupiny a pre hostí z krajín strednej a východnej Európy
 

2. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+


Miesto konania: Moravská zemská knižnica v Brne (Česká republika)
Termín konania: 6. – 8. júl 2008
Hlavná téma: Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov
 

1. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+


Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
Termín konania: 11. – 13. máj 2006
Hlavná téma: Knižnice v znalostnej spoločnosti

Programový a organizačný výbor


Programový výbor

 
 • Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, členka Rady vlády SR pre kultúru
 • PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
 • PhDr. Oľga Lauková, PhD., riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • PhDr. Blanka Snopková, PhD., námestníčka riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • PhDr. Oľga Doktorová, manažér pre styk so zahraničím Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Organizačný výbor


 • PhDr. Pavol Šimunič, CSc., generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Mgr. Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru bilaterálnej spolupráce Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice
 • PhDr. Oľga Lauková, PhD., riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • PhDr. Oľga Doktorová, manažér pre styk so zahraničím Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, členka Rady vlády SR pre kultúru

Miesto konania


Hudobná sieň
Bratislavský hrad
811 01  Bratislava
Slovenská republika

Užitočné informácie


Ubytovanie a stravovanie je pre všetkých prednášajúcich zabezpečené.

Hotel IBIS
Zámocká 38
811 01  Bratislava
Slovenská republika
www.ibis.com

Spojenie je možné vyhľadať si presne na daný čas príchodu priamo na www.dpb.sk

Ubytovanie a stravovanie registrovaných účastníkov kolokvia je v ich vlastnej réžii.

Zoznam prednášajúcich


PANEL 1


prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.
riaditeľ Moravskej zemskej knižnice v Brne, Česká republika
 
Anna Myśliwska
knihovník – referenčné oddelenie Národnej knižnice Poľska, Poľská republika
 
Maria Micle, PhD.
odborný asistent na West Universty of Timisoara, Rumunsko
 
Ing. Agneta Lovasz, PhD.
vedúca oddelenia služieb Univerzitnej knižnice Polytechnickej univerzity v Timisoare / Spolok rumunských knihovníkov, Rumunsko
 
Dr. Andrey Lisitsky, PhD.
programový koordinátor Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnice N. A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
 
Peter Dippold, PHD
riaditeľ Metropolitnej knižnice Ervina Szabo, Maďarsko
 

PANEL 2

 
Valeriya Suvorova, Ph.D.
hlavná knihovníčka, oddelenie knižničnej vedy Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnice N. A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
 
Leszek Szafrański, MA
vedúci oddelenia digitálnych zdrojov Jagelovskej knižnice, Poľská republika
 
Agnes Koreny
námestníčka generálneho riaditeľa Metropolitnej knižnice Ervina Szabo, Maďarsko
 
Jasmina Ninkov
riaditeľka Belehradskej mestskej knižnice, Srbská republika
 
Paulina Błaszczykiewicz
knihovníčka pre digitálne zdroje Národnej knižnice Poľska, Poľská republika
 
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
profesorka na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 
Simona Marilena Bursasiu
študentka doktorandského štúdia / knihovníčka Centrálnej univerzitnej knižnice Eugena Todorana v Timisoare / Národná asociácia rumunských verejných knižníc, Rumunsko
 
Mgr. Františka Tomoriová
študentka doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 
Tamara Krajna
konzultantka na Strojníckej fakulte Záhrebskej univerzity / Chorvátska asociácia knižníc, Chorvátsko
 
Marijana Misetic
konzultantka na Fakulte humanitných a sociálnych vied Záhrebskej univerzity / Chorvátska asociácia knižníc, Chorvátsko
 
Katica Matkovic Mikulcic
riaditeľka Knižnice mesta Velka Gorica / Chorvátska asociácia knižníc, Chorvátska republika
 
 

PANEL 3

 
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
vedúci oddelenia vzdelávania Národnej knižnice Českej republiky, Česká republika
 
Vesna Crnogorac
generálna tajomníčka Srbskej asociácie knižníc, Srbská republika
 
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
predsedníčka Asociácie knižníc Českej republiky / námestníčka riaditeľa Študijného a informačného centra Českej zemědelskej univerzity v Prahe
 
Klara Bakos
prezidentka Maďarskej asociácie knihovníkov, Maďarsko
 
prof. Agnes Hajdu Barat
predsedníčka Maďarskej asociácie knihovníkov, Maďarsko
 
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc / členka Rady vlády SR pre kultúru, Slovenská republika

 Zoznam registrovaných účastníkov

 

1
Adamovská Adriana
Mgr.
Knižnica Ružinov Bratislava
SR

2
Androvič Alojz
Ing., PhD.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

3
Antolíková Emília
Mgr.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
SR

4
Bakos Klára

Maďarská asociácia knihovníkov
HU

5
Bartosiewicz Agate
Mgr.
Vojvodská verejná knižnica Emanuela Smołki v Opole
PL

6
Bellérová Beáta
Mgr.,PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra
SR

7
Birová Daniela
PhDr.
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava
SR

8
Błaszczykiewic Paulina

Národná knižnica Poľska
PL

9
Boďová Katarína
Mgr.
Parlamentná knižnica Bratislava
SR

10
Burčová Nikola
Mgr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

11
Bursasiu Simona Marilena
Ph.D.
Centrálna univerzitná knižnica Eugena Todorana v Temešvári / Národná asociácia rumunských verejných knižníc
RO

12
Cenigová Rozália
Mgr.
Slovenská pedagogická knižnica Bratislava
SR

13
Ciglan Ivan
Mgr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

14
Crnogorac Vesna

Srbská asociácia knižníc
RS

15
Červená Ľubica
Mgr.
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch
SR

16
Čomajová Marta
PhDr.
Ústredná knižnica Slovenské národné múzeum Bratislava
SR

17
Dippold Peter
PHD.
Metropolitná knižnica Ervina Szabo
HU

18
Doktorová Andrea
Mgr.
Ústredná knižnica SAV
SR

19
Doktorová Oľga
PhDr.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

20
Džavíková Mária
Mgr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

21
Džuganová Daniela
PhDr.
Slovenská asociácia knižníc
SR

22
Fajták Ľubomír
JUDr.
Parlamentný inštitút Bratislava
SR

23
Fiala Tomáš
Mgr.
Univerzitná knižnica Bratislava
SR

24
Galová Margita
Ing.
Mestská knižnica mesta Piešťany
SR

25
Gábrišová Henrieta
Mgr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

26
Giebisch Roman
Mgr., Ph.D.
Národná knižnica Českej republiky / Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR
CZ

27
Gondová Daniela
PhDr.
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
SR

28
Gulánová Slávka
Mgr., MBA
Slovenská národná knižnica Martin
SR

29
Hasaj František
Ing.
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
SR

30
Hatarová Viera
Mgr.
Slovenská národná knižnica Martin
SR

31
Haydu Barát Ágnes
Prof.
Maďarská asociácia knihovníkov
HU

32
Hollá Eva
Mgr.
Slovenská národná knižnica Martin
SR

33
Horáková Darina
PhDr.
Knižnica Ružinov Bratislava
SR

34
Hvorecký Michal
Mgr.
Goetheho inštitút Bratislava
SR

35
Jakubcová Slavomíra
Mgr.
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra
SR

36
Janovská Darina
PhDr.
Slovenská národná knižnica Martin
SR

37
Jirásková Ingrid
Ing.
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra
SR

38
Kaiser Max
Mgr.
Rakúska národná knižnica
AT

39
Kassa Martin
RNDr.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

40
Kleinová Dagmar
PhDr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

41
Klinec Peter
Mgr.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica
SR

42
Kopáčiková Judita
PhDr.
Staromestská knižnica Bratislava
SR

43
Kopčanová Zuzana
Mgr.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

44
Koreny Ágnes

Metropolitná knižnica Ervina Szabo
HU

45
Kováčiková Elvíra
PhDr.
Parlamentná knižnica Bratislava
SR

46
Krajna Tamara
Ph.D.
Strojnícka fakulta Záhrebskej univerzity / Chorvátska asociácia knižníc
HR

47
Krištofová Katarína
Ing., PhD.
Slovenská národná knižnica Martin
SR

48
Kubaliaková Nikola
Mgr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

49
Kubíček Tomáš
Prof. PhDr., PhD.
Moravská zemská knižnica v Brne
CZ

50
Kyseľová Katarína
Mgr.
Centrum vedecko-technických informácií Bratislava
SR

51
Landová Hana
PhDr., Ph.D.
Asociácia knižníc vysokých škôl ČR / Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe
CZ

52
Lauková Oľga
PhDr., PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

53
Lechner Dušan
PhDr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

54
Lesayová Jaroslava
PhDr.
Staromestská knižnica Bratislava
SR

55
Lisitsky Andrey
Dr., PhD.
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve
RF

56
Lovasz Agneta
Ing., PhD.
Univerzitná knižnica Polytechnickej univerzity v Temešvári / Spolok rumunských knihovníkov
RU

57
Maláčková Eva
PhDr.
Parlamentná knižnica
SR

58
Malovcová Lenka
Mgr.
Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
SR

59
Martinkovičová Zuzana
PhDr.
Univerzitná knižnica, Trnavská univerzita Trnava
SR

60
Matković Mikulčić Katica

Knižnica mesta Velka Gorica / Chorvátska asociácia knižníc
HR

61
Matušková Katarína
Mgr.
Univerzitná knižnica Katolíckej Univerzity
SR

62
Mažáriová Katarína
Mgr.
Slovenská národná knižnica Martin
SR

63
Micle Maria
PhD.
Západná univerzita v Temešvári
RU

64
Mišetić Marijana

Fakulta humanitných a sociálnych vied Záhrebskej univerzity / Chorvátska asociácia knižníc
HR

65
Mlejová Helena
Mgr.
Mestská knižnica Bratislava
SR

66
Mokošová Beata

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Zvolen
SR

67
Myśliwska Anna

Národná knižnica Poľska
PL

68
Ninkov Jasmina

Belehradská mestská knižnica
RS

69
Okulus Aleksandra

Vojvodská verejná knižnica Emanuela Smołki v Opole
PL

70
Oravcová Dana
PhDr.
Univerzitná knižnica v Bratislave
SR

71
Pavelková Jindra
PhDr.
Moravská zemská knižnica Brno
ČR

72
Petercová Štefánia
PhDr.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
SR

73
Procházka Boris
Ing.
Prognostický ústav SAV Bratislava
SR

74
Repaská Alena
Mgr.
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
SR

75
Ridlová Daniela
Mgr.
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové
CZ

76
Sliacky Michal
Mgr.
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava
SR

77
Svobodová Eva
Mgr.
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové
CZ

78
Snopková Blanka
PhDr.,PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

79
Stasselová Silvia
Ing.
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
SR

80
Soukupová Katarína
Mgr.
Záhorská knižnica Senica
SR

81
Steinerová Jela
Prof. PhDr., PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
SR

82
Suvorova Valeriya
Ph.D.
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve
RF

83
Szabó Ferenc János

Ústav hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied
HU

84
Szabolcs Dancs

Národná Széchényiho knižnica Budapešť
HU

85
Szafrański Leszek
MA
Jagelovská knižnica
PL

86
Šír Filip
Dis.
Moravská zemská knižnica v Brne
CZ

87
Šuchová Jana

Slovenská národná galéria – knižnica Bratislava
SR

88
Šulajová Eva
Mgr.
Mestská knižnica Bratislava
SR

89
Šušoliaková Katarína
Mgr.
Krajská knižnica v Žiline
SR

80
Tomoriová Františka
Mgr.
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
SR

91
Torňošová Milota
Ing.
Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
SR

92
Tóthová Daniela
Mgr.
Malokarpatská knižnica v Pezinku
SR

93
Tüske Ferenc László
PhD
Národná Széchényiho knižnica Budapešť
HU

94
Uhríková Veronika
Mgr.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
SR

95
Vereš František

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch
SR

96
Végh Norbert
Mgr.
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
SR

97
Žitňanská Mária
PhDr.
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava
SR

 Poďakovania


Дорогие Ольга Лаукова,Ольга Докторова,Бланка,Вероника!
Большое спасибо за такой теплый прием в Словакии! Мне тем более приятно было встретиться со всеми вами вновь в Банской Быстрице! Коллоквиум  у меня, как у методиста и научного сотрудника, вызвал много новых мыслей: как организовать подобное мероприятие для нескольких зарубежных стран,где проводить,насколько необходимо сочетать  доклады теоретические и практические и так далее. Мне очень понравилась Братислава и университетская библиотека, зонирование пространства,ее прозрачный потолок,территория для "мозгового штурма" в центре зала, куда надо забираться вверх по лестнице. Особо хочется отметить вечернюю Братиславу, мороженое  и Дунай! В Вене нам удалось помочить ноги в водах Дуная!
Банска Быстрица мне уже показалась родным городом; все знакомо и я сама могу в нем ориентироваться! Государственная научная библиотека  очень привлекательна для всех: и для жителей, и для студентов,и для гостей.Понятно, что свободного времени у вас остается совсем немного,так как гости в библиотеке - это привычное и постоянное дело! И мне,и я уверена,Андрею,очень приятно,что вы заботились о нас,как о близких друзьях, коллегах, с которыми можно поговорить обо всем на свете, не боясь, что неправильно поймут. Думаю,что наши директора тоже подружаться и мы начнем совместный инновационный проект,который плодотворно скажется на нашем дальнейшем сотрудничестве.

Большое спасибо за подарки! Они не побились, все довезли,а мед я даже и попробовала уже – он очень вкусный!

Желаю вам всем здоровья, благополучия,творческого настроения, сил и оптимизма и приезжайте в Москву!

Обнимаюи целую вас всех,
Валерия Суворова.

Slovenský preklad

Milá Oľga Lauková, Oľga Doktorová, Blanka, Veronika,

veľmi pekne ďakujem za vrelé privítanie na Slovensku! O to viac ma veľmi potešilo stretnutie s vami všetkými opäť v Banskej Bystrici! Ako metodičku a vedeckú pracovníčku ma kolokvium inšpirovalo k mnohým novým nápadom ako organizovať podobné podujatia s medzinárodnou účasťou, na ktorých je nutné prezentovať teoreticko-praktické príspevky atď. Veľmi sa mi páčila Bratislava a Univerzitná knižnica v Bratislave, priestory, sklenený strop, tvorivý priestor v strede átria, kde je potrebné vystúpiť po schodoch. Obzvlášť oceňujem večernú Bratislavu, zmrzlinu a Dunaj! Vo Viedni sa nám podarilo omočiť si nohy v Dunaji! Banskú Bystricu už vnímam ako rodné mesto; všetko poznám a dokážem sa v nej sama orientovať! Štátna vedecká knižnica je pre všetkých atraktívne miesto: pre obyvateľov, študentov, aj hostí. Chápem, že vám nezostáva toľko voľného času, ako hosťom knižnice – je to každodenná nepretržitá práca! Veľmi si cením a verím, že aj Andrej, že ste sa o nás postarali ako o blízkych priateľov, kolegov, s ktorými možno hovoriť o všetkom na svete, bez obavy, že dôjde k nedorozumeniu. Verím, že naše riaditeľky sa tiež spriatelia a my spoločne začneme pracovať na inovatívnom spoločnom projekte, ktorý pozitívne prispeje k našej ďalšej spolupráci.
Veľmi pekne ďakujeme za darčeky! Nerozbili sa, všetko sme priviezli,  a med som už aj ochutnala – je veľmi chutný!

Všetkých vám prajem veľa zdravia, pohodu, tvorivú náladu, silu a optimizmus,  a príďte do Moskvy! Objímam a bozkávam vás,
Valeria Suvorova


Szanowna Pani Dyrektor,
Na Pani ręce przesyłam bardzo serdeczne podziękowania, całemu zespołowi Biblioteki, za wspaniałe i pełne ciepła przyjęcie naszych koleżanek na międzynarodowej konferencji w Bratysławie. Wróciły stamtąd pełne pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, iż tego typu spotkań z obu stron będzie coraz więcej.

Pozdrawiam
Hanna Jamry
kierownik Działu Informacji, Bibliografii i Promocji
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Slovenský preklad
Vážená pani riaditeľka,
celému tímu Vašej knižnice posielame srdečné poďakovanie za príjemné a vrelé prijatie našich kolegov na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bratislave. Vrátili sa plné pozitívnej energie a nezabudnuteľných zážitkov. Veríme, že podobné stretnutia budú z oboch strán čoraz častejšie.

S pozdravom
Hanna Jamry
Vedúca inforamčného, bibliografického a propagačného oddelanie
Vojvodská verejná knižnica v Opole
An image